Nacházíte se: Svařování / MIG / MAG

MIG / MAG svařování (CO2)

Metoda obloukového svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu využívá teplo elektrického oblouku mezi kontinuálně dodávaným drátem (elektrodou) a svařencem. Během tohoto procesu je odtavovaný drát přenášen do místa svařování. Roztavený drát a svarová lázeň je chráněna ochranným plynem. Ochranná atmosféra je dodávána výhradně externím zdrojem a to zásobníkem plynu tlakové láhve nebo rozvod plynu.

Dle složení ochranného plynu pak tuto metodu dělíme na:

  • MAG – Metal Active Gas -  tedy ochranný plyn aktivní, který chemicky reaguje s roztavenou lázní O2, CO2 apod.
  • MIG – Metal Inert Gas – tedy ochranný plyn inertní, který chemicky nereaguje s roztavenou lázní jako Ar či He.
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit